ỚNG DẪN ṆP BÀI DỰ THI

CỤC THI VỌNG C̉ ONLINE

 

Bước 1 : Mở trnh duyệt web : Firefox, Internet Explorer, Google Chrome

G tn trang web vo địa chỉ : vongcoonline.htv.com.vn


Bước 2 : Nhập các thng tin họ tn, địa chỉ, ś địn thoại, ś CMND vào các tương ứng.

Click vo nt Browse để chọn file cần gởi


Bước 3 : Chọn file cần gởi trong cửa sổ File Upload rồi chọn nt Open :


Bước 4 : Click vo nt Upload to Server/Tải file ln Server để gởi file


Bước 5 : Sau khi gởi file thnh cng sẽ xuất hiện thng bo cảm ơn qu khn giả và trạng thái của file vừa gởi là OK